ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะการซ่อมแซมล่าสุด

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
สถานะ
2023-11-23
นายปวริศ พรหมเสนา
มอบหมายงานแล้ว
2023-11-22
เด็กชายเกื้อชาติ กองกลม
กำลังซ่อมแซม
2023-11-22
เด็กชายเกื้อชาติ กองกลม
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-17
นางสาวกนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-14
นายณัฐสิทธิ์ วุฒิชา
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-13
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-13
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-09
นายกิตติพศ ศรีสด
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-09
รอดำเนินการซ่อม
2023-11-08
เด็กหญิงดาวดารา กุลเอกวราฉัตร
มอบหมายงานแล้ว
2023-11-08
เด็กหญิงกานต์ณิชา งามทรง
มอบหมายงานแล้ว
2023-11-06
นายชิษณุพงศ์ ศรีแก้ว
กำลังซ่อมแซม
2023-11-06
รอดำเนินการซ่อม
2023-10-31
นางมณีภัทร บุญญาสัย
มอบหมายงานแล้ว
2023-10-31
นางมณีภัทร บุญญาสัย
มอบหมายงานแล้ว
2023-10-30
รอดำเนินการซ่อม
2023-10-30
รอดำเนินการซ่อม
2023-10-30
รอดำเนินการซ่อม
2023-10-26
เด็กหญิงสตรีรัตน์ เวทมนต์
รอดำเนินการซ่อม
2023-10-26
รอดำเนินการซ่อม©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล