ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

สถานะการซ่อมแซม

สถานะการซ่อมแซมล่าสุด

วันที่/ชื่อผู้แจ้ง
สถานะ
2023-06-08
นางอารีญา แม่นยำ
มอบหมายงานแล้ว
2023-06-08
นางอารีญา แม่นยำ
มอบหมายงานแล้ว
2023-06-07
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
มอบหมายงานแล้ว
2023-06-07
นายสัญญลักษณ์ ผากเปี้ย
มอบหมายงานแล้ว
2023-06-07
เด็กหญิงสตรีรัตน์ เวทมนต์
มอบหมายงานแล้ว
2023-06-07
รอดำเนินการซ่อม
2023-06-06
นางสาวณภัทร ปัญญาไวย
รอดำเนินการซ่อม
2023-06-03
นายกณิกนันต์ ดอกบัว
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-31
นางขวัญฤทัย จันทร์สุข
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-31
นางสาวพรชนก กาศทิพย์
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-31
นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-30
นางแอนนา วัชรเกตุ
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-29
นางสาวกานตรัตน์ บุญช่วย
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-29
เด็กหญิงนันท์นภัส ฉลอม
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-27
นายรัชชานนท์ มะโนเกี๋ยง
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-26
นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-26
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-26
เด็กหญิงสตรีรัตน์ เวทมนต์
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-26
มอบหมายงานแล้ว
2023-05-26
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
มอบหมายงานแล้ว©Nareerat | พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล